Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. inwestycji gminnych z zadaniami z zakresu zamówień publicznych oraz zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Mirów
2019-02-05 10:15:28
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Mirów
2018-12-03 13:45:29
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika Wydziału Gospodarczego i Funduszy Unijnych w Urzędzie Gminy Mirów
2018-11-08 10:02:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Mirów z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym
2018-06-11 08:34:32
Zarządzenie  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor do spraw budownictwa, inwestycji gminnych z zadaniami w zakresie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mirów
2018-05-08 09:29:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Mirów z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zbijowie Małym
2017-07-10 08:09:41
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie
2016-07-06 11:20:34
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Wydziału Gospodarczego i Funduszy Unijnych w Urzędzie Gminy Mirów
2016-06-21 14:10:16
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Referacie Infrastruktury, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mirów
2016-02-29 13:35:15
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansów Oświaty w Urzędzie Gminy Mirów
2016-02-19 12:46:42
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
2015-04-01 12:59:47
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Gminy Mirów.
2015-03-10 08:40:47
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
2014-03-18 11:12:31
  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Infrastruktury, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mirów
2013-10-17 14:15:12
  ...więcej

Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Mirów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbijowie Małym Nr 1
2013-04-19 14:02:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 02/2013 Wójta Gminy Mirów z dnia 22 stycznia 2013roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3ust.3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2013-01-22 10:49:49
Zmianie ulega kwota przeznaczona na zadanie konkursowe z 25.000zł na 30.000zł - p.o. Wójt Gminy Mirów Albert Bobrowski  ...więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU
2012-07-30 11:19:40
Zarządzenie Nr 34/2012Wójta Gminy Mirówz dnia 30lipca 2012roku    w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3ust.  ...więcej

Wójt Gminy Mirów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie.
2012-07-30 09:32:04
Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Wójta Gminy Mirów z dnia 26 lipca 2012 r. Wójt Gminy Mirów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która  ...więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2010r.
2010-12-01 12:37:27
  ...więcej

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku
2010-11-03 14:41:45
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 23
następne