Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Mirów z dnia 30.01.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
2020-01-30 09:18:22
  ...więcej

Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi
2019-10-16 11:05:55
  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
2019-02-12 11:42:43
  ...więcej

Konsultacje w sprawie Programu Wpółpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi
2018-10-25 12:47:12
  ...więcej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów w roku 2018.
2018-02-26 14:51:13
  ...więcej

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
2017-10-24 07:47:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Mirów z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów w roku 2017
2017-02-14 10:27:09
  ...więcej

„Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mirów na rok 2017.
2016-10-26 10:43:12
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mirów za 2015r.
2016-02-15 10:45:45
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY Mirów z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów w roku 2016
2016-02-05 13:30:14
  ...więcej

Program współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2015-10-27 10:53:16
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mirów za 2014 r.
2015-04-29 14:07:36
  ...więcej

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015-04-01 13:01:45
  ...więcej

Program współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mirów na rok 2015
2015-03-09 13:39:08
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mirów za 2013 r.
2014-04-28 14:04:08
  ...więcej

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2014-03-18 11:14:58
  ...więcej

Program współpracy
2012-10-15 08:07:59
  ...więcej

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Gminy w Mirowie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi
2011-11-28 08:19:06
  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18