Wykaz Kart Informacyjnych

Karty typu A
 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=A

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:06:22.
Karty typu B
 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=B

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:07:22.
Karty typu C
 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=C

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:07:53.
Karty typu D
 • Polityki, strategie, plany lub programy

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=D

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:08:21.
Karty typu E
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
 • Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=E

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:09:31.
Karty typu F
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Opracowania ekofizjograficzne Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=F

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:10:13.
Karty typu G
 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=G

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:10:39.
Karty typu H
 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=H

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:11:04.
Karty typu I
 • Inne dokumenty

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=I

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:11:29.
Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:11:29
Opublikowane przez: Mariusz Dujka