Informacja -Taryfy Woda
2019-02-05 13:20:20
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów zawierających azbest i ich unieszkodliwianie
2018-03-23 08:07:54
  ...więcej

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi
2017-05-15 10:44:49
  ...więcej

WÓJT GMINY MIRÓW OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIRÓW
2016-03-31 07:57:22
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przyjecia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - Studium uwarunkowań i kierunków gminy Mirów
2015-12-14 09:43:23
  ...więcej

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019
2015-06-01 10:32:58
  ...więcej

Nabór kandydatów na ławników
2011-06-06 12:24:26
RADA GMINY W MIROWIE w bieżącym roku dokona wyboru 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego na lata 2012-2015. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2011 r. Uprzejmie informujmy wszystkic  ...więcej

Komunikat dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej
2011-06-06 11:10:39
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych w Mirowie przypomina przedsiębiorcom zarejestrowanym w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Mirowie o obowiązku aktualizacji we wpisach do ewidencji. Jeżeli przedsiębiorca po 1 stycznia  ...więcej

``Zarzadzenie_o_otwartym_konkursie_ofert_zaopiniowane_i_opublikowane`
2011-02-14 12:34:44
  ...więcej

`Ogłoszenia
2010-11-30 14:39:09
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DROGI GMINNEJ MIRÓW STARY-ZBIJÓW MAŁY
2009-11-02 11:15:29
  ...więcej

Lista aktywności w gminie Mirów
2009-10-12 13:52:19
  ...więcej

`Obwieszczenie
2009-09-29 08:11:17
  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13