Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018-01-09 09:32:25
  ...więcej

Opinia sanitarna z dnia 21 grudnia 2017r.
2018-01-08 12:06:03
  ...więcej

Informacja z dnia 15 grudnia 2017r. - "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Mirów"
2017-12-28 12:18:53
  ...więcej

Opinia z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie montażu mobilnej kruszarki szczękowej
2017-12-28 12:16:58
  ...więcej

Postanowienie z dnia 11 grudnia 2017r. dot. kopalni Bieszków Górny 1
2017-12-13 14:19:13
  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 04.12.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2017-12-04 14:34:40
  ...więcej

Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
2017-12-01 12:29:17
  ...więcej

Zawiadomienie z dnia 16.11.2017. kopalnia "Bieszków Górny 1"
2017-11-16 12:46:19
  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 02.10.2017r.
2017-10-02 13:32:38
  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie oględziny na nieruchomości będącej przedmiotem wniosku działka nr 618/1
2017-08-31 14:44:40
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. kopalni "Bieszków Górny 1"
2017-08-09 13:26:00
  ...więcej

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego - dot. kopalni "Bieszków Górny 1"
2017-08-09 13:25:07
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2017-08-01 11:04:34
  ...więcej

Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dalsze eksploatacja piasków ze złoża "Bieszków Górny 1"
2017-05-18 11:30:44
  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-05-11 13:19:03
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program ochrony środowiska dla Gminy Mirów
2017-05-08 11:49:40
  ...więcej

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania i wydania decyzji kończącej - eksploatacja piasków ze złoża Bieszkó Górny 1
2017-05-08 09:37:54
  ...więcej

Obwieszczenie - o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy -eksploatacja pisaku ze złoża Bieszków Górny 1
2017-05-08 09:36:01
  ...więcej

Zawiadomienie - dalsza eksploatacja pisaków ze złoża Bieszków Górny 1
2017-04-10 08:52:23
  ...więcej

Zawiadomienie - urządzenia przesiewające i odmulające w kopalni pisaku "Bieszków Górny 1"
2017-04-10 08:51:31
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 170
poprzednie     następne